www.btu.bg-Publications
Гл. ас. д-р Здравка Веселинова Буриева
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2020    Hristozov, D., Z. Nikolaeva, T. Dimitrova, Osmometer with Natural and Artificial Cylindrical Membranes, Annual Assen Zlatarov University, Burgas, (2020) XLIX (1), 13-17No---No
2
статия
2020    Nikolaeva, Z., D. Ivanova, Modelling of some Pollutants in the Air, Journal of Environmental Protection and Ecology, (2020), 21 (6), 2013-2019Yes55320653400-0.210No
3
статия
2020    Nikolaeva Z., D. Ivanova, Investigation of PM10 Concentrations for Burgas Municipality, J. Oxid Commun, (2020), 43 (2), 349-356Yes55320653400-0.210No
4
статия
2020    Ivanova, D., Z. Nikolaeva, S. Naidenova, Selection of Points of Interest for Sampling of Silt Loading in Transport Arteries in City of Burgas, Journal of Environmental Protection and Ecology, (2020), 21 (1), 1-9 Yes55320653400-0.210No
5
статия
2019    Nikolaeva Z., Energy Processes by the Greenhouse Effect and Modelling of the Total Solar Radiation, J. Oxid Commun, 42 (2), 160-168.Yes55320653400-0.210No
6
статия
2019    Nikolaeva, Z., Modelling of Solar Radiation falling on Inclined Surfaces, Journal of Balkan Ecology, 22 (2), 149-158.No--No
7
статия
2018    Nikolaeva Z., Modelling of Ground Level Ozone Concentration in the Atmosphere, J. Oxid Commun,41 (4), 459-464.Yes55320653400-0.210No
8
статия
2018    Nikolaeva Z., Imitation Model of Solar Radiation and Concentrations of Ozone and Nitrogen Dioxide in the Atmosphere, J. Oxid Commun, 41 (2), 231-238.Yes55320653400-0.210No
9
статия
2018    Nikolaeva, Z., Quantitative Assessment of Transparency and Dustiness of Atmosphere, Journal of Balkan Ecology, 21 (1), 101-107.No---No
10
монография
2018    Николаева, З., Изследване на слънчевата радиация за община Бургас, изд. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, дизайн и оформление ЛИБРА СКОРПNo---No
11
доклад
2018    Nikolaeva, Z., B. Mechkov, Investigation of Solar Radiation for the Municipality of Bourgas, VII Balkan conference on lighting, Proceedings, Interpred Sofia, 243-246.No---No
12
статия
2018    Nikolaeva, Z., G. Baikusheva – Dimitrova, M. Iskrova, Device for Research of the Warming of Greenhouse gases, International Scientific on-line Journal Science and Technologies, VIII (2), 85-90.No---No
13
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2018    Договор НИХ 408, 2018/20 г.: “Оценка на замърсяването на транспортни артерии с пътен нанос в градски условия”No---No
14
статия
2017    Nikolaeva, Z., S. Naidenova, D. Ivanova, Investigation on the Dependence of Atmospheric Transparency on Concentration of Particulate Matter PM10, International Journal of Scientific Engineering and Applied Science, May 2017, 3 (5), pp. 109-114.No3.466-No
15
статия
2017    Nikolaeva Z.. Analisis of the Ground Level Concentrations of Ozone in Atmospheric Air. Journal Oxidation Comunications, 2017, 40 (1-II), pp. 469-476.Yes55320653400-0.160Yes
16
статия
2017    Nikolaeva, Z., A model for calculation of the air quality index for ozone, International Journal of Scientific Engineering and Applied Science, April 2017, 3 (4), pp. 33-38.No-3.466-No
17
доклад
2016    Едрев Ст., З. Николаева, Е. Богословов. Пресмятане на диференциални кинематични вериги от автомобилни трансмисии. XXVI International Conference, June 2 – 3, 2016, Stara Zagora, Bulgaria, ISSN 1314-4111, 2016, рp. 53 – 59.No---No
18
статия
2016    Едрев Ст., З. Николаева, Е. Богословов, Пресмятане на диференциални кинематични вериги от автомобилни трансмисии, International Scientific on-line Journal Science No---No
19
доклад
2016    Nikolaeva, Z. Influence of the Total Solar Radiation on the Ground Level Concentration of Ozone in Atmospheric Air. The 4th International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE), Burgas Asen Zlatarov University, June 1-2, 2016.No---No
20
доклад
2016    Nikolaeva Z., M. Iskrova, St. Edrev. Mathematical Method for calculating on the Temperature in a Flat Plate Solar Collector. XXVI International Conference, June 2 – 3, 2016, Stara Zagora, рр. 50-55No---No
21
доклад
2016    Nikolaeva, Z. Methods for Determination of Daily Amount of Total Solar Radiation. International Conference: “Education, Science, Economics and Technologies“, June 23 –24, 2016, Burgas, Bulgaria, pp. 218-225.No---No
22
статия
2016    Nikolaeva Z., M. Iskrova, St. Edrev. Mathematical Method for calculating on the Temperature in a Flat Plate Solar Collector. International Scientific on-line Journal Science, 2016, 6 (3),pp. 50-55. No---No
23
статия
2016    Nikolaeva, Z. Methods for Determination of Daily Amount of Total Solar Radiation. Journal of Industrial Technologies, Vol.3, Book 1, Burgas, ISSN 13149911, Prof. Assen Zlatarov University, 2016, pp. 218-225No---No
24
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2015    Договор НИХ 344, 2015/17 г.: “Изследване на слънчева радиация, концентрации на озон и ФПЧ10 за Община Бургас”; ЕКИП: Гл.ас. д-р Здравка Веселинова Буриева-Николаева – Ръководител; членове: проф. д-р Галина Стоянова Панайотова; ас. Стела Иванова Найденова, ас. Димитринка Славова Иванова, ас. Милена Никифорова Искрова.No---No
25
учебно пособие
2015    Николаева, З., Н. Султанова, Ст. Касърова, З. Димитрова. Ръководство за лабораторни упражнения по физика. Печатна база на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2015.No---No
26
доклад
2015    Nikolaeva Z, G. Panayotova, M. Iskrova. Investigation of ultrared radiation for Burgas Municipality. International Conference, June 4 –5, 2015, Stara Zagora, рр. 103 – 107 No---No
27
статия
2015    Nikolaeva Z, G. Panayotova, M. Iskrova. Investigation of ultrared radiation for Burgas Municipality. International Scientific on-line Journal Science No---No
28
статия
2015    Nikolaeva Z. Computer Simulation of Solar Radiation and Ozone Concentration in the Atmosphere. Journal of Balkan Ecology, ISSN 1311-0527, Vol. 18, Book 3, 2015, pp. 293-301, ICV 4.79.No---No
29
статия
2015    Nikolaeva, Z, I. Dombalov. Modeling Relationship between Total Solar Radiation and Ground Level of Ozone in Atmospheric Air. Journal of Balkan Ecology, ISSN 1311-0527, Vol. 18, Book 1, 2015, pp. 55-62, ICV 4.79.No---No
30
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2014    Договор № 24 / 2014 г. със стопанска организация „Технологичен център за нови материали и технологии”: “Лабораторни изпитания и изследвания на материали, покрития и изделия от борни, въглеродни и азотни съединения”.No---No
31
Проект от фонд „Научни изследвания”
2014    Договор № 24 / 2014 г. със стопанска организация „Технологичен център за нови материали и технологии”: “Лабораторни изпитания и изследвания на материали, покрития и изделия от борни, въглеродни и азотни съединения”; Гл.ас. д-р Здравка Веселинова Буриева-Николаева – Ръководител.No---No
32
доклад
2014    Nikolaeva, Z., T. Mihalev. Modeling ultraviolet radiation for Burgas Municipality. International Conference, June 5 –6, 2014, Stara Zagora, рр. 15 – 19No---No
33
статия
2014    Nikolaeva, Z., T. Mihalev. Modeling ultraviolet radiation for Burgas Municipality. International Scientific on-line Journal Science No---No
34
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2013    Договор НИХ 292, 2013/14 г.: “Модели и моделиране на слънчева радиация в България - компютърна симулация”; ЕКИП: Проф. д-р Галина Стоянова Панайотова- Ръководител; членове: гл.ас. д-р Здравка Веселинова Буриева-Николаева; Гл. ас. д-р Станчо Вълканов Павлов.No---No
35
доклад
2013    Nikolaeva Z. Correlation of the total solar radiation with meteorological parameters for Bulgaria. International Conference, June 6 – 7, 2013, Stara Zagora, рр. 81 –85 No---No
36
доклад
2013    Nikolaeva, Z. Modeling of the total solar radiation by a simplified formula on warming with reporting of energy flows. International Conference: “Education, Science, Economics and Technologies“, September 4 – 5, 2013, Burgas, Bulgaria, pp. 52 - 57.No---No
37
статия
2013    Nikolaeva Z. Correlation of the total solar radiation with meteorological parameters for Bulgaria. International Scientific on-line Journal Science No---No
38
статия
2013    Nikolaeva, Z. Modeling of the total solar radiation by a simplified formula on warming with reporting of energy flows. Academic journal „Management and Education”, Volume 9, Part 6, ISSN 13126121, Prof. Assen Zlatarov University, Burgas, Bulgaria, 2013, pp. 52 - 57.No---No
39
доклад
2013    Nikolaeva, Z. Investigation and prediction of the total greenhouse gases emissions in Bulgaria. International Conference: “Education, Science, Economics and Technologies“, September 4 – 5, 2013, Burgas, Bulgaria, pp. 151-157.No---No
40
доклад
2012    Nikolaeva Z., G. Baikusheva – Dimitrova. Interpolation method for investigation the global average temperature anomalies. 21th International Symposium: “Ecology No---No
41
доклад
2012    Nikolaeva Z., G. Baikusheva - Dimitrova. Determination of daily amount of total solar radiation by the method of multiple linear regression. International Conference, June 7 – 8, 2012, Stara Zagora, рр. 122 – 126No---No
42
статия
2012    Nikolaeva Z., G. Baikusheva – Dimitrova. Interpolation method for investigation the global average temperature anomalies. Journal of International Scientific Publications Ecology No---No
43
статия
2012    Nikolaeva Z., G. Baikusheva - Dimitrova. Determination of daily amount of total solar radiation by the method of multiple linear regression. International Scientific on-line Journal Science No---No
44
статия
2012    Nikolaeva, Z. Investigation and prediction of the total greenhouse gases emissions in Bulgaria. Academic journal „Management and Education”, 2012, Burgas, Volume 8, Part 4, ISSN 13126121, Prof. Assen Zlatarov University, p. 151-157.No---No
45
статия
2012    Nikolaeva Z., G. Baikusheva – Dimitrova, G. Visokov. Investigation of the energy processes in the Greenhouse effect. Journal Oxydation Comunications, 2012, Vol. 35, Book 2, 2012, pp. 516-522Yes55320653400-0.158Yes
46
доклад
2011    Nikolaeva Z. Comparison of temperature anomalies of the concentration of carbon dioxide gas in the atmosphere. 20th International Symposium: “Ecology No---No
47
статия
2011    Nikolaeva Z. Comparison of temperature anomalies of the concentration of carbon dioxide gas in the atmosphere. Journal of International Scientific Publications Ecology No---No
48
доклад
2011    Nikolaeva Z., G. Panayotova, St. Pavlov, G. Baikusheva - Dimitrova. Human activities and global average temperature anomalies. International Conference, June 2 –3, 2011, Stara Zagora, рр. 104 – 108 No---No
49
статия
2011    Nikolaeva Z., I. Dombalov. New method for estimation of the daily amount of total solar radiation. Annual Assen Zlatarov University, 2011, Burgas, Volume XL (1), ISSN 13121359, p. 78-83.No---No
50
статия
2011    Nikolaeva Z., G. Panayotova, St. Pavlov, G. Baikusheva - Dimitrova. Human activities and global average temperature anomalies. International Scientific on-line Journal Science No---No
51
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2010    Договор НИХ 222, 2010/12 г.: “Методи за изследване на парниковия ефект и парникови газове ”; ЕКИП: Проф. д-р Галина Стоянова Панайотова- Ръководител; членове: гл.ас. д-р Здравка Веселинова Буриева-Николаева; Гл. ас. д-р Станчо Вълканов Павлов; доц. д-р Гинка Николова Байкушева-Димитрова.No---No
52
доклад
2010    Николаева, З., Г. Байкушева - Димитрова. Теоретичен анализ на влиянието на парниковите газове върху прираста на населението в света. XX Юбилейна Международна научна конференция, т. 5, юни 3-4, Ст. Загора, 2010, сс. 105-109.No---No
53
доклад
2010    Nikolaeva Z., G. Baikusheva - Dimitrova. Modeling of greenhouse warming effect with consideration of energy fluxes. 19th International Symposium: “Ecology No---No
54
статия
2010    Nikolaeva Z., G. Baikusheva - Dimitrova. Modeling of greenhouse warming effect with consideration of energy fluxes. Journal of International Scientific Publications Ecology No---No
55
доклад
2009    Nikolaeva Z., I. Dombalov, G. Baikusheva. Modeling and investigation of the processes during temperature regulation in mini – greenhouse. 2nd Symposium of Chemistry and Environment, September 16 – 19, Bar, Montenegro, 2009, p. 164.No---No
56
статия
2009    Николаева, З. Математически метод за изследване и прогноза на концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата. Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, т. XXXVIII (1), Бургас, 2009, ISSN 13121359, стр. 9 – 11.No---No
57
доклад
2008    Николаева З., Г. Байкушева, Д. Парашкевов, А. Петракиев. Метод и устройство за изследване на загряването на парникови газове. Научна сесия: “Техника, технологии, естествени, хуманитарни и обществени науки”, ноември 4, Пловдив, 2008, сс. 271 – 275.No---No
58
доклад
2008    Николаева, З., Г. Байкушева, Д. Парашкевов, А. Петракиев. Метод и устройство за изследване на загряването на парникови газове. Научна сесия на СУ, Пловдив, 4. 11. 2008.No---No
59
статия
2008    Христозов, Д., З. Николаева, Ив. Вълков. Преобразуване на слънчевата радиация в топлина – парников ефект. Списание “Физика“, бр. 4, 2008, ISSN 02046946, сc. 181 – 186.No---No
60
статия
2007    Николаева, З., Д. Христозов, Р. Павлов. Лабораторна постановка за определяне коефициента на пречупване на светлината. Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, т. XXXVI (I), 2007.No---No
61
доклад
2007    Христозов, Д., А. Петракиев, Ив. Вълков, З. Николаева, К. Караушева. Експерименти по възобновяеми енергийни източници в уроците и лабораторните работи по физика и биофизика. XXXV Национална конференция по въпросите на обучението по физика “Eкспериментът в обучението по физика”, 1 - 4 април 2007г., Плевен, стр.166 – 169.No---No
62
доклад
2007    Христозов, Д., Ив. Вълков, З. Николаева. Модел на плосък слънчев колектор за учебни цели. Научна сесия “Техника, технологии, естествени, хуманитарни и обществени науки”, 16 ноември 2007г., Пловдив.No---No
63
доклад
2007    Николаева, З. Математичен модел на загряването в плосък слънчев колектор. Научна сесия “Техника, технологии, естествени, хуманитарни и обществени науки”, 16 ноември 2007г., Пловдив.No---No
64
учебно пособие
2006    Николаева, З., А. Петракиев, З. Димитрова, В. Георгиева, Ръководство за лабораторни упражнения по биофизика и биофизични методи за пречистване, Печатна база на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2006.No---No
65
доклад
2006    А. Петракиев, К. Бойчев, Д. Пашкулев, П. Узунова, З. Николаева. Наднормено тегло. Индекс на телесната маса (BMI). Хипертония. Нови гледни точки и физически методи на оценка, тестване и измерване. XXXIV Национална конференция по въпросите на обучението по физика “Физика в биологията и медицината”, 6 - 9 април 2006г., Ямбол, стр.126 – 128.No---No
66
доклад
2006    Николаева, З., А. Петракиев, З. Димитрова, Ваня Георгиева. Измерване електропроводност на течности с кондуктометър “PRIMO 5” в лабораторния практикум по биофизика. XXXIV Национална конференция по въпросите на обучението по физика“Физика в биологията и медицината”, 6 - 9 април 2006г., Ямбол, стр.126 – 128.No---No
67
доклад
2005    Николаева, З., А. Петракиев, В. Георгиева. Използване на информационни технологии в лабораторния практикум по биофизика. XXXIII Национална конференция по въпросите на обучението по физика “Физиката и информационните и комуникационни технологии”, Сборник доклади, Варна, 7 - 10 април 2005, стр. 266 – 269.No---No
68
доклад
2004    Н. Султанова, , Н., З. Николаева, З. Димитрова. Физични закономерности при движението на кръвта в кръвоносните съдове. XXXII Национална конференция по въпроси на обучението по физика “Интердисциплинарен подход в обучението по физика”, Сборник доклади, Благоевград, 13 - 16 май 2004, стр.433 – 435.No---No
69
доклад
2004    Николаева, З., Р. Павлов, Г. Димитрова. Вискозиметрично определяне молекулните маси на полимери по метода на Стокс. Научна конференция с международно участие, Стара Загора - 2004, 3 - 4 юни. No---No
70
доклад
2003    Петракиев, А., Н. Игнатова, В. Георгиева, Ив. Димитров, Т. Иванова, Т. Орешков, З. Николаева. Някои нови идеи и методи за екомониторинг със задна дата и възможности за извличане на “Късни уроци от ранни предупреждения”. Сборник научни доклади, Международна научна конференция “50 години Лесотехнически институт”, София, 1 - 2 април 2003, стр. 107 – 111.No---No
71
доклад
2002    Петракиев, А., М .Нешев, В. Георгиева, З. Николаева. Криогенен метод с използване на ефекта на Пелтие за пречистване на питейни води. Научна сесия 2002, Съюз на учените - клон Русе, 1 ноември 2002г., Русе; стр.151-155.No---No
72
доклад
2002    Петракиев, А., В. Георгиева, С. Касърова, З. Николаева. Експресен екомониторинг с използване на различни варианти на безжичен Интернет. Научна сесия 2002, Съюз на учените - клон Русе, 1 ноември 2002г., Русе; стр.156-160.No---No
73
доклад
2002    Георгиева, В., Ив. Димитров, Т. Орешков, М. Нешев, Т. Чолакова, А. Петракиев, З. Николаева. Криогенен метод за пречистване на питейни води с използване на Пелтие ефект. Юбилейна научна конференция “60 години УАСГ”, 21-23 ноември 2002г., София, стр.249-255.No---No
74
доклад
2002    В. Георгиева, Т. Орешков, А. Петракиев, Я. Шурелова, З. Велков, С. Велкова, Ив. Димитров, З. Николаева. Спектрално-аналитични изследвания на хода на пречиствателния процес в пречиствателна станция за питейни води “Ясна поляна”. Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив, 8 ноември 2002, стр.166-171.No---No
75
доклад
2002    Петракиев, А., Т. Орешков, С. Касърова, В. Георгиева, Б. Борисова, П. Иванова, С. Велкова, З. Николаева. Спектрално-аналитични изследвания на състава на някои български минерални води. Научни трудове на Съюза на учените, Пловдив, 8 ноември 2002, стр.172-177.No---No
76
доклад
2000    Петков, А., А. Попов, В. Георгиева, Н. Игнатова, З. Николаева и др. Някои нови методи и апарати за пречистване на питейни води в домашни условия”. IX Meждународен симпозиум “Екология 2000”, 8 - 10 юни, 2000 г., Бургас, стр. 417 – 422.No---No
77
доклад
1999    Терзийски, К., А. П. Петков, М. Ангелова, И. Димитров, В. Георгиева, Кр. Кръстев, З. Николаева. Възможности за разглеждане на някои екологични проблеми при преподаването на физика и биофизика в средните и висши учебни заведения. XXVII Национална конференция по въпроси на обучението по физика “Как да преподаваме физика”, 13 - 16 май, 1999, Казанлък, стр. 244 – 247.No---No
78
доклад
1999    Николаева, З. Един елементарен извод на радиуса на Дебай и плазмената честота. Русенски университет “Ангел Кънчев”, Научна сесия 99, 7-8 октомври 1999, Русе, сборник “Научни трудове”, том 37, серия 3, стр. 357-360.No---No
79
доклад
1994    Николаева, З., С. Митев и др. Екологическа карта на замърсяването на дънните утайки от Българския сектор на Черно море по метода на разпознаване на образите. Трети международен симпозиум “Екология 94”, Бургас, 8 - 10 септември 1994, Сборник доклади, том 3, стр. 202 – 207.No---No
80
доклад
1993    Митев, С., З. Николаева, Н. Владинска и др., Кулонометричен метод за определяне на хуминови киселини в почви, лечебна кал, морски и други утайки, Национална конференция с международно участие “Метрология 93”, В. Търново, 19 - 21 май 1993, Сборник резюмета на докладите, стр. 42.No---No
81
доклад
1993    Митев, С., Ц. Гарипов, П. Павлова, З. Николаева, С. Павлов, Методика на пробовзимане, съхранение и предварителна обработка на проби за идентификация на виновниците за нефтени разливи в морски и други води, Национална конференция с международно участие “Метрология 93”, В. Търново, 19 - 21 май 1993, Сборник резюмета на докладите, стр. 41.No---No
82
доклад
1992    Николаева, З. Експерименталните задачи в обучението по физика, Международна конференция “Техническите колежи - проблеми и перспективи”, Бургас, 9 - 11 септември 1992, Сборник резюмета на докладите, стр. 9.No---No
83
статия
1991    Митев, С., В. Буриев, З. Николаева, Психофизичният закон на Вебер - Фехнер като методологическа основа на охраната на труда и околната среда, сп. “Светът на физиката”, кн. 4, 1991, София, стр. 231 – 234.No---No
84
учебно пособие
1989    Стамова, П., З. Николаева, Сборник от задачи по физика за чуждестранни студенти, Печатна база на БТУ, 1989.No---No
85
доклад
1988    Буриев, В., П. Стамова, З. Николаева, Някои аспекти на съотношението между експеримента и теорията в обучението по физика, Юбилейна научна сесия на ИЧС, София, 15 - 16 юни 1988, Сборник резюмета на докладите, стр. 22.No---No
86
доклад
1988    Митев, С., С. Павлов, З. Буриева, Д. Иванова, С. Георгиева, П. Йорданова. Изследване показателите за качествата на водите в някои водоеми. Сборник доклади на Първа научна конференция “Актуални проблеми на опазване на природната среда”, Русе, 28 - 29 октомври 1988, стр. 290 – 294.No---No
87
доклад
1988    Митев, С., Д. Иванова, Е. Стоянов, Кр. Николов, З. Буриева. Аналитичен метод за разработване на екологически карти и образи на разпределяне на замърсителите в речни, морски и езерни води. Сборник доклади на Първа научна конференция “Актуални проблеми на опазване на природната среда”, Русе, 28 - 29 октомври 1988, стр. 295 – 303.No---No
88
статия
1985    Митев, С., Ц. Иванова, З. Буриева. Нов метод за кулонометрично определяне на глюкоза, фруктоза и захароза. Годишник на ВХТИ “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, т. 20, кн. 1, 1985, ISSN 13121359, стр. 151 – 157.No---No