www.btu.bg-Publications
Ас. инж. Васил Павлов Василев
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2016    Analytical and Experimental Calculation Inertia of the Oberbeck,s Pendulum, Annual of Asssen Zlatarov University, 2016, v. XLV,p.32-36No---No
2
доклад
2013    Experimental study of traffic volume in Burgas,central zone, BulTrans-2013 Proceedings 16-18 October 2013 SofiaNo---No
3
статия
2013    Възможности за използване на енергоефективни източници източници на светлина за битово осветление, Годишник на Университет „Проф. д-р Ас. Златаров” – Бургас 2013 т.XLII(1)No---No
4
доклад
2013    Натурални изследвания на задържането на автомобилния поток на кръстовища в Бургас, централна градска част, Годишник на Университет „Проф. д-р Ас. Златаров”, 2013, ХХLI(1)No---No
5
статия
2012    Задачи за изследване на автомобилния поток в гр. Бургас, централна градска част, Годишник на Университет „Проф. д-р Ас. Златаров“, 2012, XXLI(1)No---No
6
статия
2010    Методика за обезпечаване на компютърното учебно място по дисциплината „Основи на автомобилната техника”, годишник на Университет „Проф. д-р Ас. Златаров” – Бургас, 2010, т. ХХХIХ(1)No---No
7
доклад
2006    Влияние на отклонението на регулировъчните параметри на автомобила върху разхода на гориво, Юбилейна научна сесия 2006, НВУ “В. Левски”, Долна Митрополия, 20-21.04.2006.No---No
8
статия
2006    Some Conclusions About The Appreciation Of An Ijector System Element, Academic Open Internet Journal, ISSN1311-4360, Volume 17,2006.No---No
9
доклад
2004    “Параметри за контрол на техническото състояние на датчиците използвани в автомобилите с впръскване на бензин”Шеста научна конференция “Смолян-2004” 26-27 . VINo---No
10
доклад
2002    Метод за механична диагностика на двигатели с вътрешно горене чрез използване на допълнително електрическо захранване - "110 години Въздухоплаване в България” ВВВУ “Г. Бенковски” 25 – 26.04.2002 г. Долна МитрополияNo---No
11
доклад
2002    Анализ на резултатите и заключение за състоянието на ДВГ при диагностични проверки, извършени с диагностичен уред SUN-CLT-351. Научна конференция с международно участие - "Стара Загора 2002" - 6-7 юни 2002 г. Стара ЗагораNo---No
12
доклад
2002    Метод за тестване на елементите от вторичната верига за високоволтови утечки на автомобилните запалителни системи. Юбилейна научна сесия 2002 “110 години Въздухоплаване в България” ВВВУ “Г. Бенковски” 25 – 26.04.2002 г. стр. 35-39, ISBN 954-713-057-9(т.2)No---No
13
доклад
1991    Методика на преподаването по практика: "Устройство и ремонт на ДВГ и автомобила" - Научно практическа конференция гр. Добрич - 18 и 19 април 1991 година.No---No