www.btu.bg-Publications
Гл. ас. д-р Иван Христов Иванов
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2019    Иванов И., Относно някои аспекти на приложение на безразрушителния контрол в авторемонтното производство, Международно списание „Дни на БК”, 2019, том 2, бр. 5, стр.582-587, ISSN: 2603-4018 (print), 2603-4646 (online)No---No
2
цитати
2017    Иванов И., Експлоатационни дефекти в клапаните на двигателите с вътрешно горене, ЕКО – Варна, 2017 цитиран в Dimitrov E., Deltchev D., Serbezov V., Pantchev S., Research of oxyhydrogen gas mixture influence upon diesel engine performance, MATEC Web of Conferences 133, 04001 (2017), BulTrans-2017No---No
3
доклад
2017    Иванов И. Х., Експлоатационни дефекти в клапаните на двигателите с вътрешно горене, „Транспорт, екология, устойчиво развитие” – XXIII Научно-техническа конференция ЕКОВАРНА, 15-17 юни 2017 г., стр.75-78No---No
4
статия
2017    Иванов И., Киров С., Разрушаване на хамутни връзки от минен крепеж, Научни известия на НТСМ, Дни на безразрушителния контрол 2017, бр. 1(216), Юни 2017, стр.352 – 354 http://bg-s-ndt.org/Aplication/Docs/NDT_2017/NDTDays2017Proceedings.pdf http://www.ndt.net/article/NDTDays2017/papers/87.pdfNo---No
5
статия
2017    Ivanov I. H., Destruction of a cast iron cylinder head in operation and after welding recovery, ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering, 2017, Tome X, Fascicule 1, pp.107-110, ISSN:2067-3809, http://acta.fih.upt.ro/pdf/2017-1/ACTA-2017-1-18.pdf No---No
6
доклад
2016    Иванов И. Х., Безразрушителни методи за контрол и дефектация на автомобилни цилиндрови глави, Научни известия на НТСМ, Дни на безразрушителния контрол 2016, бр. 1(187), Юни 2016, стр.280 – 283, http://www.bg-s-ndt.org/Aplication/Docs/NDT_2016/NDT Days 2016 ndtnet.pdf ; http://www.ndt.net/article/NDTDays2016/papers/77.pdf No---No
7
статия
2016    Иванов И. Х., Арнаудова М., Николов Т., Киров Д., Гуджев С., Изследване на дефектите на детайли, изработени от стомана X40Cr13 след термично обработване, Известия на Съюза на учените – Варна, Серия „Технически науки”, 2016 г., стр.47-49No---No
8
статия
2015    Иванов И. Х., Изследване на повредите по колянов вал на лек автомобил SEAT TOLEDO 1.8 GT, сп. Машиностроителна техника и технологии, 2015 г., бр. 1, стр. 62-64No---No
9
доклад
2014    Иванов И., Киров С., Особености в структурообразуването при нисковъглеродни стомани след плазмено-дъгово въздействие, Научни трудове на Русенския Университет - 2014, том 53, серия 2, стр. 125-129 http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp14/2/2-22.pdf No---No
10
доклад
2012    Киров С., Иванов И., Непрекъснато леене на меден валцдрат. Част 1. Технология, механични и електрически свойства на медния валцдрат.,Трети международен научен конгрес – 50 години Технически Университет – Варна, Варна, 04-06 октомври 2012г., Proceedings, Vol.IV, стр. 82-85 http://www.zone4science.com/images/stories/Kongres/iv_final_2014.pdf No---No
11
статия
2011    Иванов И., Киров С., Георгиев С., Пукнатинообразуване при повърхностна пластична деформация на плазмено уякчени високохромови инструментални стомани, сп. Машиностроителна техника и технологии, 2011 г., бр.1, стр.52-56 http://www.academia.edu/6716512/CRACKS_CREATION_IN_SURFACE_PLASTIC_DEFORMATION_OF_PLASMA_HARDENED_HIGH_CHROMIUM_TOOL_STEELSNo---No
12
статия
2010    Ivanov I., Dikova Ts., Stavrev D., Combined Plasma-Arc Treatment And Surface Plastic Deformation Of Armco-Fe, Advances in Materials and Processing Technologies 2010, Paris, France, October 24th- to 27th 2010, AIP Conf. Proc. Volume 1315, pp. 1305-1310 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MATERIALS AND PROCESSING TECHNOLOGIES (AMPT2010); doi:10.1063/1.3552364 Yes-57208501293--Yes
13
статия
2009    Иванов И.Х., Киров С. К., Ставрев Д. С., Особености в структурообразуването в технически чисто желязо при комбинирано плазмено-дъгово и деформационно повърхностно уякчаване, сп.”Машиностроителна техника и технологии”, 2009 г., бр.2, стр. 50-56No---No
14
статия
2009    Иванов И., Ставрев Д., Киров С., Структура и свойства на високохромови инструментални стомани след повърхностно плазмено-дъгово и деформационно въздействие, “Машини, технологии, материали”, 2009 г., бр.5-6, стр. 16 – 19 http://www.mech-ing.com/journal/Archive/2009/5-6/4_27.StawrewE.pdf No---No
15
доклад
2008    Ivanov I., Surface plastic deformation of plasma-arc hardened layers of steel class X12 (D2, D3 AISI), Proceedings National Conference with international participation, Material Science and new materials’2008, 4 - 5 December 2008, Sofia – Bulgaria, pp.123-127 http://www.castingarea.com/research/paper-Ivan-Ivanov.htmNo---No
16
доклад
2008    Киров. С., Иванов И., Топлоустойчивост на комплексно уякчени повърхностни слоеве от стомана Х12М, МНТК УНИТЕХ’08- Габрово, 21-22 Ноември 2008г., Сборник доклади, Том 2, стр. II-172 – II-176No---No
17
доклад
2008    Kirov S., Ivanov I., Metallographic and electron microscopy researches of steel H12MF (D2 AISI) after combined plasma arc and surface deformational treatment, Artcast 2008, 4th International Conference “Casting, from rigor of technique to art”, 9-10 May 2008, Galati, Romania, Europlus publishing house, pp.187-191 ISBN 978-973-7845-94-8http://www.castingarea.com/research/paper-SergeyNo---No
18
статия
2008    Иванов И., Георгиев С. Методика и изследване на повърхностно уякчени слоеве от стомана Х12МФ, Годишник на Технически Университет –Варна, 2008г., стр.13 – 18, http://www.tu-varna.bg/tu-varnascience/images/stories/st_sesiq_2008/13-18 Ivan Ivanov.doc No---No
19
доклад
2007    Киров С., Иванов И., Свойства на остатъчния аустенит в стомана Х12 след плазмено – дъгово закаляване при външни въздействия, Международна научна конференция „АМТЕХ ’07 ” – Габрово, 23 – 24 ноември 2007, стр. I-153 – I-158No---No
20
доклад
2007    Киров С., Скулев Х., Иванов И., Структура и механични свойства на наварения метал в зоната на възстановяване на цилиндрови глави от алуминиеви сплави, Международна научна конференция „АМТЕХ ’07 ” – Габрово, 23 – 24 ноември 2007, стр. I-127 – I-131No---No
21
статия
2006    Киров С. К., Иванов И. Х., Характерни дефекти възникващи в цилиндровите глави при експлоатация на различни марки леки автомобили, Годишник на Техническия университет във Варна, 2006 г. стр. 152 – 157 , ISSN 1311-896XNo---No
22
статия
2006    Киров С. К., Иванов И. Х., Структура и механични свойства при заваряване на детайли от сив чугун работили при високи температури и налягания, сп. Машиностроителна техника и технологии, бр.1, 2006 г., 72 – 76 стр., ISSN 1312 – 0859 No---No
23
доклад
2006    Киров С., Иванов И., Шамонин Ю., Георгиев С., Структура и свойства на стомана Х12 след комбинирано плазмено – дъгово въздействие и повърхностна пластична деформация, V Международен конгрес „Машиностроителни технологии’ 06”, 20 – 23 септември 2006 г., Варна, България, кн. 2, стр. 36 – 39No---No
24
доклад
2006    I. H. Ivanov, DEFORMATION AND THERMAL TREATMENT OF IRON CARBON ALLOYS USING CONCENTRATED ENERGY FLUXES, Proceedings VII ITSC on Advanced Manufacturing Operations, 17 – 19 September 2006, Sozopol, Bulgaria, pp. 146 – 151, ISSN 0374 – 342XNo---No
25
статия
2003    Киров С. К., Иванов И. Х., Структурни превръщания в технически чисто желязо при плазмено – дъгово въздействие, сп. Машиностроителна техника и технологии, бр.2, 2003 г., 121 – 125 стр., ISSN 1312 – 0859 No---No
26
статия
2002    Иванов И., Изследване възможностите за спояване на детайли от стомана X31CrNiTi DIN (Х18Н9Т БДС), Годишник на Техническия университет във Варна, Студентско научно творчество, том 1, 2002 г., 144 – 150 стр., ISSN 1311-896XNo---No