www.btu.bg-Publications
Ас. инж. Младен Антонов Пройков
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
доклад
2019    Proykov M., Modernization of the street lighting system of residential district, Annual of “Assen Zlatarov”, University, Burgas, Bulgaria, Technical and natural sciences, Vol. XLVIІI, Book 1, 2019, ISSN 2603-3968.No---No
2
доклад
2019    Proykov M., Laboratory model for compensation of reactive power, Annual of “Assen Zlatarov”, University, Burgas, Bulgaria, Technical and natural sciences, Vol. XLVIІI, Book 1, 2019, ISSN 2603-3968.No---No
3
статия
2019    Gyurov Valentin, Simeonova Neli, Proikov Mladen, Sotirov Sotir, Kirov Rumen, Study on Interconnections Between Electromagnetic Compatibility and Techno - Economic Characteristics of Industrial Enterprises from Chemical and Mining Industry in Republic of Bulgaria, Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2019, Stará Lesná, Slovak Republic, ISBN 978-80-553-3324-3.No---No
4
доклад
2018    Proykov М.А., Georgiev G.А., Panchev Р.К., Gurov V.N., Impact of electrical switching processes and resonance phenomena on electromagnetic compatibility and reliability of electric power supply, Unitech 2018, Bulgaria, Proceedings, Volume I, p. I-48 – I-49, ISSN 1313-230X.No---No
5
доклад
2018    Iliev I.H., Panchev Р.К., Proykov М.А., Kirov R.M., Concerning the extension of the definition area of the electric power category “electromagnetic compatibility” and it’s relation to the reliability of the electric power supply, Unitech 2018, Bulgaria, Proceedings, Volume I, p. I-48 – I-49, ISSN 1313-230X.No---No
6
доклад
2018    Василев Р.Н., Киров В.М., Гюров В.Н., Пройков М.А., Панчев Х. И., Отностно формулиране на подходи и концепции за оценка на влиянието на електромагнитните полета върху електромагнитната съвместимост в електроснабдителните системи, „Механика Транспорт Комуникации“, бр. 16, том 3/2, стр. 98 - 104, статия №1729, 2018г., ISSN 1312-3823.No---No
7
доклад
2018    Пройков М.А., Гюров В.Н., Панчев Х.И., Иванова Г.Х., Киров Р.М., Изследване на показатели, параметри и характерни особености в експлоатацията на електроснабдителната система на ф. „ЕЛКАБЕЛ“ АД, гр. Бургас, „Механика Транспорт Комуникации“, бр.16, том 3/2, стр.68 - 74, статия №1725, 2018г., ISSN 1312-3823.No---No
8
доклад
2018    Гюров В.Н., Пройков М.А., Киров Р.М., Панчев Х.И., Изследване влиянието на регулиращите функции на силовите трансформатори върху загубите на мощност в електроснабдителните системи, X Научна конференция БулЕФ 2018, България, гр. Созопол, 2018 г., ISSN 1311-0829.No---No
9
доклад
2018    Пройков М., Илиев И., Гюров В.Н., Киров Р., Изследване и анализ на някои енергетични характеристики и показатели на качеството на електрическата енергия в ЕСС на „Каолин“ АД – гр. Сеново, сборник доклади на Научно – технически съюз на енергетиците в България, Енергиен форум, Варна, 2018г.No---No
10
доклад
2018    Пройков М., Киров Р., Сравнителен анализ на показателите за качество на електрическата енергия за някои видове светлинни източници, сборник доклади от VII-ма международна конференция BalkanLight 2018, стр. 214 - 216, ISBN 978-954-353-347-3.No---No
11
доклад
2017    Илиев И.Х., Пройков М.А., Киров Р.М., Подобряване на електромагнитната съвместимост в електроснабдителните системи при надлъжна компенсация на реактивните товари, сборник доклади на Научно – технически съюз на енергетиците в България, Енергиен форум, Варна, 27 – 30 юни 2017г.No---No
12
доклад
2017    Илиев И.Х., Пройков М.А., Киров Р.М., Изследване и анализ на електромагнитната съвместимост при експлоатацията на прокатни станове, сборник доклади на Научно – технически съюз на енергетиците в България, Енергиен форум, Варна, 27 – 30 юни 2017г. No---No
13
доклад
2017    Пройков М., Някои теоретични аспекти по електромагнитната съвместимост в промишлените предприятия, Science Technologies, Technical studies: Volume VII, Number 4, 2017, ISSN 1314-4111.No---No
14
статия
2017    Снежана С., Пройков М., Лабораторно устройство за управление на еднофазен колекторен двигател, Science Technologies, Technical studies: Volume VII, Number 4, 2017, ISSN 1314-4111.No---No
15
доклад
2017    Пройков М., Киров Р., Изследване на електромагнитната съвместимост на светодиодните осветители, сборник доклади от XVI-та национална конференция по осветление с международно участие BulLight 2017, стр. 172 – 176, ISSN 1314 – 0787.No---No
16
статия
2016    Снежана С., Агапиев В., Пройков М., Изследване на несиметрични и нелинейни режими в трифазните, четирипроводни електрически мрежи, Science Technologies, Volume VI, Number 4: Technical studies, 2016, ISSN 1314-4111.No---No
17
статия
2015    Пройков М., Стоянова С., Димитров Р., Опитно потвърждаване теоремата на Тевенен. Лабораторно устройство, Science Technologies, Technical studies: Volume V, Number 4, 2015, ISSN 1314-4111.No---No
18
статия
2015    Пройков М., Стоянова С., Цветков Б., Изследване на резонансни явления в електрическите вериги. Лабораторно устройство, Science Technologies, Technical studies: Volume V, Number 4, 2015, ISSN 1314-4111.No---No