www.btu.bg-Publications
Гл. ас. д-р Пламена Велева Атанасова
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2016    Atanasova P., S. Nedkova, S. Naydenova, Theoretical model of formation of a zone of chemical contamination with hydrogen sulfide as a result of an accident, Proceedings of University of Ruse, (2016), V. 55, book 10.1., p. 92 - 96No---No
2
статия
2015    Lybcheva M., S. Nedkova, P. Atanasova, Human factor,expressed by human error and human reliability in the organizational management system, European Journal of Scientific research, (2015), № 1 (11), (January - June), V. III, p. 680-685No-0.630-No
3
статия
2015    Nedkova S., P. Atanasova, M. Lybcheva, P. Pipeva, V. Ivanov, Analysis of the causes of accidents at work and risk assesment in a slaughterhouse for extraction of red meat, Industrial technologies, (2015), vol. II (1), p. 121 - 125 No---No
4
статия
2015    Пипева П., П. Атанасова, С. Недкова, Б. Караиванов, Изследване на технологичния риск в инсталация за регенерация на отработена сярна киселина в "Лукойл Нефтохим" Бургас АД по метода Мозар, Академично списание "Индустриални технологии", (2015), том II (1), стр. 99-105No---No
5
статия
2015    Пипева П., П. Атанасова, С. Недкова, З. Ганева, Изследване на риска при транспортиране и прехвърляне на хлор в хлораторно отделение на пречиствателна станция за питейни води при язовир "Камчия", Международно онлайн списание "Наука и технология", Съюз на учените Стара Загора, (2015), том V, № 4, Технически науки, стр. 69-73No---No
6
статия
2015    Атанасова П., С. Недкова, П. Пипева, Изследване мнението на студентите от Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас относно обучението по дисциплината "Техническа безопасност", Международно онлайн списание "Наука и технология", Съюз на учените Стара Загора, (2015), том V, № 4, Технически науки, стр. 74-78No---No
7
статия
2014    Пипева П.,С. Недкова, П. Атанасова, Ж. Друмев, Оценка и анализ на технологичния риск в инсталация Газоочистка-2 в "Лукойл Нефтохим" АД Бургас чрез метода Мозар, Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"(2014), том XLIII (1), стр. 63-68No---No
8
статия
2013    Vladkova T., P. Atanasova, St. Petrov, P. Dineff, Surfase Modification of Polymeric Ultrafiltration Membranes III. Effect of Plasma-Chemical Surface Modification onto Some Characteristics of Polyacrylonitrile Ultrafiltration Membranes, High Energy Chemistry, (2013), V. 47, № 6, p. 346-352No0.773-No
9
статия
2012    Atanasova P., St. Petrov, P. Dineff, T. Vladkova, Surface Modification of Polymeric Ultrafiltration Membranes II. Effect of Magnet Atmospheric Pressure Barrier Discharge in Air onto Some Characteristics of Polyacrylonitrile Ultrafiltration Membranes, High Energy Chemistry, (2012), V. 46,№ 5, p. 417-424No-0.644-No
10
статия
2012    Petrov St.,P. Atanasova, P. Dineff, T.Vladkova, Surface Modification of Polymeric Ultrafiltration Membranes I. Effect of Atmospheric Pressure Barrier Discharge in Air onto Some Characteristics of Polyacrylonitrile Ultrafiltration Membranes,High Energy Chemistry,(2012), V.46,№ 4,p.331-339No0.644-No