www.btu.bg-Publications
Доц. д-р Йовка Димчева Николова
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2006    Дюлгерова М., Русев, Д. и Й. Николова, Използване на виртуални 3D модели на обработващи инструменти в обучението по дисциплината Машинознание , Сборник научни трудове на НВУ с международно участие, Велико Търново, 2015.No--No
2
статия
2006    Николова, Й. Д., Р. М. Михайлова, Някои възможности за повишаване ефективността на обучението по Инженерна графика, Научна конференция с международно участие, Ст. Загора - 2003, Сборник с доклади, том II - Технически науки, Морски науки и екология, стр. 189 - 193.No--No
3
статия
2006    Николова, Й. Д., Разработване на проблемноориентирани задания за осъществяване на приемственост в обучението по Инженерна графика и следващите технически дисциплини, Научна сесия - Варна, 15 - 16.05.2003 г., Сборник с доклади, стр. 32 - 38.No--No
4
статия
2006    Русев Д. Р., Николова, Й. Д., Приложение на автоматизираните системи за проектиране в обучението по Инженерна графика, Международна научна конференция “УНИТЕХ’02”, Габрово, 21 - 22.11.2002 г., Сборник с доклади, стр. 289 - 293. No--No
5
статия
2006    Николова, Й. Д., Д. Р. Русев, Обзор и анализ на резултатите при детайлиране на сглобени единици в обучението по Инженерна графика, Международна научна конференция “УНИТЕХ’02”, Габрово, 21 - 22.11.2002 г., Сборник с доклади, стр. 294 - 298. No--No
6
статия
2006    Николова, Й. Д., Формиране на графически знания и умения в процеса на обучение по дисциплината Инженерна графика , Юбилейна научна сесия с международно участие, 40 години Съюз на учените - Ст. Загора, 5 - 6.06.2001г., Сборник с доклади, том V, стр. 172 - 175.No--No
7
статия
2006    Николова, Й. Д., Обобщение и систематизиране на знанията при изработване на сборни чертежи, Юбилейна научна сесия с международно участие - секция обучение и възпитание, Варна 14-15.05.2001г., Сборник с доклади, стр.104 - 109.No--No
8
статия
2006    Nikolova Y. D., N.D. Nikolov and V. Mavrov, Ultrafiltration in tubular modules with rotating inserts, 12th International Congres of Chemical and Process Engineering CHISA’96, Praha, Czech Republic, 25-30 August 1996, P3.48, [226].No--No
9
статия
2006    Nikolova Y. D., N. D. Nikolov, Design of a Module for Ultrafiltration with Turbulence Promotion, First International Congress on Mechanical and Electrical Engineering and Technology, 7 - 11.10.2002, Varna, procc., pp. 237 - 240.No--No
10
статия
2006    Nikolova Y. D., N. D. Nikolov, Design of a Module for Ultrafiltration with Turbulence Promotion, First International Congress on Mechanical and Electrical Engineering and Technology, Varna, procc., pр. 237 - 240.No--No
11
статия
2006    Nikolova Y. D., N. D. Nikolov, Application of an Ultrafiltration Module with Screw Mixers, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, v.33, № 3, 2003, рp. 47 - 52.No--No
12
статия
2006    Nikolov N.D, Y.D. Nikolova, L. Bojinov, Ultrafiltration of lubricant emulsions, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, v.31, N 1, 2001, pp. 50 - 55.No--No
13
статия
2006    Nikolov N.D, Y.D. Nikolova, L. Bojinov, Ultrafiltration of oil emmulsions by pulsating pressure. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, v.31, N 2, 2001, pp. 23 -29.No--No
14
статия
2006    Nikolov N.D., Y.D. Nikolova, Pulse backwashing in ultrafiltration, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, v.30 (4), 2000, pp. 36 - 40.No--No
15
статия
2006    M. A. Islam, N. D. Nikolov, J. D. Nikolova, An electrical model for the relaxation of streaming potential across a charged membrane, Journal of Membrane Science, 84, (1993), pp. 29 - 36.No--No
16
статия
2006    N.D. Nikolov, V. Mavrov, J.D. Nikolova, Ultrafiltration in tubular membrane under simultaneous action of pulsating pressures in permeate and feed solution. Journal of Membrane Science, 83, (1993), 167-172. No--No
17
статия
2006    M. A. Islam, N. D. Nikolov, Response of filled polyethylene membranes to the changes in the environmental conditions, Journal Appl. Polym. Sci. 45, (1992), pp. 1485-1490.No--No
18
статия
2006    V. Mavrov, N. D. Nikolov, M.A. Islam and J. D. Nikolova, An investigation on the configuration of inserts in tubular ultrafiltration module to control concentration polarization, Journal of Membrane Science, (1992) , 75, pp. 197-201. No--No
19
статия
2006    Nikolova Y. D., N.D. Nikolov and V. Mavrov, Ultrafiltration in tubular modules with rotating inserts, 12th International Congres of Chemical and Process Engineering CHISA’96, Praha, Czech Republic, 25-30 August 1996, P3.48, [226].No--No
20
статия
2006    Nikolova J. D. and Islam M. A., Contribution of adsorbed layer resistance to the flux-decline in an ultrafiltration process, J. Membr. Sci.,146, (1998) pp 105 - 111.No--No