www.btu.bg-Publications
Гл. ас. д-р Полина Милушева-Мандаджиева
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2010    Milusheva, P., T. Uzunov, N. Ivanov, Research on the surface characteristics of Ti and Fe-Cr-Ni alloy thin films on polymeric substratum, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol. 16, No 4, 564-569 (2010). Yes368638435000.266-Yes
2
статия
2006    Дечев, Д., Ц. Узунов, П. Милушева, Н. Иванов, Кр. Лютакова, Адхезия на метални покрития върху полимерни материали, нанесени чрез йонно разпрашване, Известия на съюза на учените– Сливен, том 11, кн. 2, 20-23 (2006).No---No