www.btu.bg-Publications
Ас. д-р Албена Дашева Янакиева
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2014    Янакиева, А., „Балансираната система от показатели като инструмент за подпомагане на стратегическото управление във ВУЗ”, международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии” на Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, Бургас, стр.82-89, 2014 No--No
2
доклад
2013    Petkova,St., A. Yanakieva, S. Bogoslovov, Key aspects of budgeting in higher education, Perm international conference “Actual problems of economics and management in engineering, oil and gas industry in the innovation – oriented economy”, Russia, 2013.No---No
3
доклад
2013    Petkova,St., А. Yanakieva, S. Bogoslovov, The Bulgarian economic policy in answer to the financial crisis: some aspects of what went wrong”, Perm international conference “Actual problems of economics and management in engineering, oil and gas industry in the innovation – oriented economy”, Russia, 2013.No---No
4
статия
2013    Петкова – Георгиева, Ст., А. Янакиева, Някои виждания за формиране и анализ на процеса на бюджетиране във висшите учебни заведения”, Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии” на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, стр.9, 2013.No---No
5
статия
2012    Йонова, Ив., А. Янакиева, Процесът на бюджетиране като част от стратегическото управление”, годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, том XLI, стр.51-57, Бургас, 2012.No---No
6
статия
2012    Петкова, Ст., А. Янакиева, „Балансираната система от показатели (БСП) като съвременен метод на управление в туристическото предприятие” академично списание ”Управление и образование”, том VIII(1), International Scientific Conference “Management and Education”, Burgas, Bulgaria, стр.135-138, 2012.No---No