www.btu.bg-Publications
Ас. д-р Ваня Михова Пепеляшева
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2017    Деликтна отговорност при медицинска грешка, В. Пепеляшева, Варненски медицински форум, 2017, бр. 1, стр. 22-25.No---No
2
статия
2016    Биосорбция на селен от хлебни дрожди, В. Пепеляшева, Варненски медицински форум, т. 5, 2016, бр. 2, стр. 206-209.No---No
3
статия
2016    Селенов дефицит и метаболизъм,В. Пепеляшева, Д. Пепеляшева, Варненски медицински форум, т. 5, 2016, бр. 2, стр. 202-205.No---No
4
учебник
2003    Биотехнологии за лекарствени средства и пестициди (учебни записки на лекционен курс), Денчо Денчев, ваня Пепеляшева, Печатна база към Университет "Проф. д-р Асен Златаров", 2003 г.No---No
5
статия
2002    Криорезистентност на дрожди S. cereviziae, В. Пепеляшева. Д. Денчев, Десети конгрес на микробиолозите в България с международно участие, 9-12 Октомври 2002, Пловдив.No---No
6
статия
2002    Потребност на дрождите от стимулатори за растеж при използване на нишестен хидролизат от царевица като въглероден източник, В.Пепеляшева, Д.Денчев, ’’Хранително-вкусова промишленост”, Изд-во на Съюза на хранителната промишленост към ФНТС, бр. 1,2002.No---No
7
статия
2001    Характеристика на биотехнологичен процес за култивиране на Saccharomyces cerevisiae в среда със смесен въглероден източник, В.Пепеляшева. Д.Денчев, Годишник на Университет “Проф.д-р Асен Златаров”, т.ХХХ, 2001, 89-94No---No
8
статия
2000    Микробиологично преработване на отпадъци от хранителната промишленост,В.Пепеляшева. Д.Денчев, “Микробиологично преработване на отпадъци от хранителната промишленост”, Девети Международен Симпозиум “Екология '2000”, 8-10 юни 2000, Бургас, 81-88.No---No
9
доклад
1998    В.Пепеляшева. Д.Денчев, Бл.Шопова, Потребност на хлебопекарските дрожди от биогенни елементи при усвояването на “Сиродекс” като енергиен източник, Доклад на Третата национална конференция по химия, 14-17 IV, 1998, ПловдивNo---No
10
статия
1998    Растеж и хлебопекарски свойства на Saccharomyces cerevisiae в зависимост от концентрацията на азот и фосфор в хранителна среда с нишестен хидролизат,D.Denchev, Bl.Shopova, V.Pepelisheva. Growth and Bacer’s properties of Saceharomyees eerevisiae depending on nitrogen and phosphorus concentration in the starch hydrolizate containing medium”, Biotechnology and Biotechnological Equipment, 12, 1998, 91-93 No---No
11
статия
1990    Промени във фотосинтетичния апарат на вкоренени листа от фасул в процеса на възстановяването им след фосфрно гладуване,С. Милойкова-Пейчева, А. Тутекова, В. Михова/Пепеляшева/, „Физиология на растенията”, София, том 8, част I, 1990 г. No---No