www.btu.bg-Publications
Преп. Спаска Георгиева Андонова
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2016    Андонова, Сп., член, Маркетингови измерения на спортологичните потребности на студентската младеж в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” Бургас според евростандартите, нучно-изсл. проект, НИХ № 336, ръководител Доц. д-р Г.Димитров, 2015-2016No---No
2
учебно пособие
2016    Андонова, Сп., Хандбал, Физическо възпитание и спорт, Ръководство, Университет “Проф. д-р. Асен Златаров”, Бургас, с.37-53No---No
3
Проект от фонд „Научни изследвания”
2015    Андонова, Сп., член, Специализираната спортна подготовка в Университет “Проф. д-р. Асен Златаров” Бургас - фактор за активизиране на студентите в спортно-състезателната дейност, научно-изсл. проект към МОН и Министерството на спорта, ръководител Доц. д-р. Г. Димитров, София, No---No
4
доклад
2015    Андонова, Сп., Мениджмънт на физическото възпитание и спорта според европейските стандарти, Университет “Епископ Константин Преславски”, Шумен, ISSN 1314-6769, с.925-931No---No
5
доклад
2015    Андонова, Сп., Спортните занимания в свободното време на студентите, Годишник Университет “Проф.д-р.Асен Златаров”, Бургас, т. X LIV(2)No---No
6
доклад
2015    Андонова, Сп., Физическото възпитание и спортът в Университет “Проф.д-р Асен Златаров”, Бургас, Aкад. списание, Управление и образование, с.51-54, т. XI (2)No---No
7
Проект от фонд „Научни изследвания”
2014    Андонова, Сп., член, Управление на спортно-състезателната, спортно-тренировъчната и спортно-развлекателната дейност в Университет “Проф. д-р. Асен Златаров” Бургас и туристическите центрове - основа за подобряване здравното състояние и физическата дееспособност на участниците, научно-изслед. проект към МОН и Министерството на спорта, ръководител Доц. д-р. Г. Димитров, СофияNo---No
8
Проект, финансиран по линия на НИС при Университета
2014    Андонова,Сп., член, Управление на спортно-състезателната и спортно тренировъчна дейност в Университет “Проф. д-р. Асен Златаров” Бургас -основа за високи спортни постижения сред студентската младеж, научно-изсл. проект, НИХ № 295, ръководител Доц. д-р Г.Димитров, 2013-2014No---No
9
доклад
2014    Андонова, Сп., Маркетингови измерения на спортологичните потребности на студентите, Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград, с.114-120No---No
10
доклад
2014    Андонова, Сп., Спортните игри-водеща роля в учебната програма по физическо възпитание във висшите училища, Годишник Университет “Епископ Константин Преславски”, Шумен, ISSN 1314-6769, с.670-676No---No
11
доклад
2014    Андонова, Сп., Спортно-състезателната дейност в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Годишник , Университет “Епископ Константин Преславски”, Шумен, ISSN 1314-6769, с.677-681No---No