www.btu.bg-Publications
Проф. д-р Атанас Димитров Щерев
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2015    В. Янкова, П. Чавеева, А. Щерев. Гестационният захарен диабет като специфично състояние на бременността. Списание „ Акушерство и гинекология“, бр. 9/2015, vol. 54, 29-33.No---No
2
статия
2015    П. Чавеева, В. Стратиева, А. Щерев. Въвеждане на ендоскопска лазер терапия при лечение на усложнена монохориална двуплодна бременност в България. Списание „ Акушерство и гинекология“, бр. 8/2015, vol. 54, 37-42.No---No
3
статия
2015    И. Димитров, П. Андреева, П. Чавеева, М. Коновалова, А. Щерев. Ролята на колпоскопското изследване при профилактиката на цервикалният карцином. Списание „ Акушерство и гинекология“, бр. 7/2015, vol. 54, 11-15.No---No
4
статия
2015    П. Чавеева, Н. Персико, Р. Масларска, Цв. Георгиев, И. Димова, А. Щерев. Втори етап на миниинвазивна фетална хирургия при вродена тежка диафрагмална херния. Клиничен случай. Списание „ Акушерство и гинекология“, бр. 5/2015, vol. 54, 40-44.No---No
5
статия
2015    Л. Велева, Т. Милачич, И. Бочев, И. Цанов, Л. Остромска, А. Щерев. Връзка на соматометричните показатели с подвижността и скоростните параметри на движение на сперматозоидите. Списание „Репродуктивно здраве“, бр. 22/2015, 9-13No---No
6
статия
2015    К. Белемезова, Н. Магунска, И. Бочев, Д. Кюркчиев, А. Щерев, С. Кюркчиев. Изследвания върху мезенхимни стволови клетки, изолирани от ендометриални огнища.Списание „Репродуктивно здраве“, бр. 22/2015, 3-8.No---No
7
статия
2015    Чавеева П, Янкова М, Милачич Т, Тимева Т, Стратиева В, Щерев А, Нов скринингов метод за анеуплоидии чрез фетална ДНК в майчината кръв, с.3, Акушерство и гинекология, 2015.No---No
8
статия
2015    Чавеева П., В. Стратиева, Н. Персико, А. Щерев, Пренатална диагноза и първи етап на ендоскопска трахеална еклузия при тежка вродена диафрагмална херния. Клиничен случай, с. 31, Акушерство и гинекология, 2015No---No
9
глава от книга
2015    Щерев А., Гинекологична ендокринология, с.118, Гинекология, учебник за студенти, ред. А. Димитров, В. Златков, изд. АРСО, София, 2013No---No
10
доклад
2015    L.Veleva, I. Bochev, D. Nikolova, T. Milachich, A. Shterev. Comparison of sperm progressive motility and kinematics between three morphology groups. The 6th International IVI Congress, April 23-25, 2015, Alicante, SpainNo---No
11
доклад
2015    D. Savova-Foteva, I. Bochev, A. Shterev. Effectiveness of different protocols with fostimon PFS 150 IU in patients undergoing ICSI. The 21st World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology No---No
12
доклад
2015    L. Valkova, T. Milachich, I. Antonova, T. Timeva, P. Andreeva, M. Yunakova, A. Shterev. Influence of the embryo quality before vitrification on the result of frozen embryo transfer. The 21st Congress on Innovation in reproductive medicine, May 14-16, 2015, Frankfurt, Germany.No---No
13
доклад
2015    T. Timeva, T. Milachich, M. Yunakova, L. Vulkova, I. Bochev, A. Shterev. Reconsideration of Recommendations for natural cycle in ART. The 21st Congress on Innovation in reproductive medicine, May 14-16, 2015, Frankfurt, Germany No---No
14
доклад
2015    I. Antonova, I. Bochev, T. Milachich, L. Valkova, M. Yunakova, P. Andreeva, A. Shterev. Can we improve pregnancy and implantation rate in cases with non-selective embryo transfer when only 1 or 2 embryos are available? 14th International Symposium for Immunology of Reproduction “Progress in Reproductive Immunology”, May 22-24 2015, Varna, Bulgaria. American Journal of Reproductive Immunology 73, Suppl. 1 2015, 23-49. No---No
15
доклад
2015    I. Bochev, K. Belemezova, A. Shterev, S. Kyurkchiev. GnRH analogues Ganirelix and Triptorelin do not influence the in vitro decidualization capacity of human endometrial stromal cells. 14th International Symposium for Immunology of Reproduction “Progress in Reproductive Immunology”, May 22-24 2015, Varna, Bulgaria. American Journal of Reproductive Immunology 73, Suppl. 1 2015No---No
16
доклад
2015    I. Bochev, L. Veleva, A. Shterev. Endometrial stromal cell-secreted factors improve sperm motility. 31st Annual Meeting of ESHRE, June 14-18, 2015, Lisbon, Portugal. Human Reproduction – Abstract book, vol. 30, supp 1 2015No---No
17
доклад
2015    A. Shterev. Guidelines for pregnancy follow-up. IX Sofia Symposium with international participation “Assisted reproductive techniques, pregnancy and delivery”, November 06-07 2015, Sofia, BulgariaNo---No
18
статия
2014    M. Yunakova, I.Bochev, I.Antonova, T.Timeva, A. Shterev. Influence of lifestyle on the reproductive capacity of women. Giornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia,XXXVI,2014. No---No
19
статия
2014    Б. Бечев, Н. Магунска, М. Искилиева, Т. Тимева, А. Щерев, Лапароскопско третиране на истмоцеле след Цезарово сечение, с. 19, Репродуктивно здраве, София, 2014.No---No
20
статия
2014    П. Чавеева, В. Стратиева, М. Юнакова, Г. Ганева, т. Тимева, А. Щерев, Пренатална диагноза и поведение при монохориални моноамниални близнаци, с. 14, Репродуктивно здраве, София, 2014No---No
21
статия
2014    Д. Дюлгерова – Николова, Ал. Димчева, Т. Милачич, И. Бочев, Д. Баров, А. Щерев, IMSI и качество на човешките предимплантационни ембриони, с. 9, Репродуктивно здраве, София, 2014.No---No
22
статия
2014    Timeva T., A. Shterev, S. Kyurkchiev, Recurrent Implantation Failure: The Role of the Endometrium, J Reprod Infertil, 2014; 15(94); 173-183.No---No
23
доклад
2014    Bochev I.,K.Belemezova,A.Shterev,S.Kyurkchiev . GnRH analogues Ganirelix and Triptorelin do not affect endometrial stromal cell decidualization in vitro// Доклади на БАН ,67,1, 2014.No---No
24
глава от книга
2014    Щерев А., Нормална бременност, Оплождане, Акушерство, учебник за студенти, ред. Ангел Димитров, изд. АРСО, София, 2014No---No
25
доклад
2014    Yunakova, M., Antonova, I., Bandreva, B. Timeva, T., Shterev, A. Age is prognostic factor for pregnancy even in patients with poor ovarian response. In: 16th World Congress of Gynecological endocrinology, Gynecological endocrinology, Firenze, 297 (2014)No---No
26
доклад
2014    Yunakova, M., Bochev, I., Antonova, I., Timeva, T., Shterev, A. Influence of lifestyle on the reproductive capacity of women. In: 16th World Congress of Gynecological endrocrinology. Gynecological endocrinology, Firenze, 300 (2014)No---No
27
доклад
2014    Щерев, А. Запазване на фертилността при онкологични заболявания. // 15-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве – Боровец, 2014No---No
28
доклад
2014    K.Belemezova, I.Bochev, M.Mourdjeva, A.Shterev, S.Kyurkchiev. Effect of GNRH analogues ganirelix and triptorelin on human endometrial stromal cell decidualization in vitro. BAS Reports vol 67.N 1,2014No---No
29
статия
2013    Milachich T., T.Timeva, C.Ekmekci, C.Beyazyurek, H.Avni Tac, A.Shterev, S.Kahraman. Birth of a healthy infant after preimplantation genetic diagnosis by sequential blastomere and trophectoderm biopsy for B –thalassemia and HLA genotyping // European journal of Obstetrics No---No
30
доклад
2013    Bochev I.,K.Belemezova, A.Shterev, S.Kyurkchiev. GnRH analogues Ganirelix and Troptorelin do not affect endometrial stromal cell decidualization in vitro :ESHRE campus 2013 “From early preguan cy to later in life.”,Brussels, Belgium, 25-29.11.2013No---No
31
доклад
2013    А.Щерев. Фетална инвазивна диагностика и терапия:3 ти конгрес по акушерство и гинекология, Охрид, Македония 16-19 май 2013No---No
32
доклад
2013    L.Veleva, T.Milachich, I.Bochev, I.Antonova, A.Shterev. Female age and number of retrieved oocytes in cases with oligoasthenozoospermia: ESHRE ,29 th Annual Meeting ,London, July 7-10 2013No---No
33
доклад
2013    Л.Велева, Т.Милачич, И.Бочев, И.Антонова, А.Щерев. Прогностичен фактор ли е броя на аспирираните при фоликулярната пункция яйцеклетки за изхода от АРТ в случай на Oligoasthenozoospermia?:14 ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец,7-10 март 2013No---No
34
доклад
2013    Д.Николова, Т.Милачич, И.Антонова, А.Щерев. Фрагментацията на ДНК при сперматозоиди сама по себе си не е водещ фактор за изхода от IVF:14 ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец,7-10 март 2013No---No
35
статия
2013    И.Антонова, Т.Милачич, Л.Вълкова, А.Щерев. Кой е най-правилният избор при цикли с лошо качество на ембрионите?:14 ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец,7-10 март 2013No---No
36
статия
2012    I.Bochev, L.Valkova, S.Kyurkchiev, A.Shterev. Marked pregnancy rate improvement after embryo co-culture with fresh endometrial stromal cells: 28th Annual Meeting of the ESHRE, Istanbul, Turkey, 1-4 July,2012. Human Reproduction, vol.27, 1,2012: Abstract book, I 177No---No
37
статия
2011    Бочев И., Вълкова Л., Велева Л., Дюлгерова-Николова Д., Кюркчиев С., Щерев А. Повишаване процента на успешни бременности след ко-култивиране на ембриони със свежи ендометриални стромални клетки// Репродуктивно здраве,19,2012,8-15No---No
38
статия
2011    Антонова И.,Милачич Т., Вълкова Л., Велева Л., Дюлгерова-Николова Д., Щерев А. Ембриотрансфер на ден 4-предимства и недостатъци в сравнение с ден 3 и ден 5// Репродуктивно здраве,19,2012,2-7No---No
39
статия
2011    Дюлгерова-Николова Д., Милачич Т., Бандрева Б., Христова К., Щерев А. Психологическа реакция на пола при безплодие и ин витро лечение// Репродуктивно здраве, 19,2012, 16-21No---No
40
статия
2011    Димитров А, А. Щерев, С. Георгиев, Възприети действия в случаи на животозастрашаващи перипартални кръвотечения в акушерството, с.46, Акушерство и гинекология, 2012No---No
41
статия
2011    Пенкова П., Милачич Т., Щерев А. Един перфектен ембрион или при лошо качество на ден трети за ЕТ, какво да очакваме ? // Репродуктивно здраве, 2011, 19, 16No---No
42
статия
2011    Милачич Т., Пенкова П., Тимева Т., Баров Д., Щерев А. Влияние на различни фактори при ембриотрансфер върху успеваемостта при IVF циклите // Репродуктивно здраве , 2011, 19 , с 17No---No
43
статия
2011    Бочев И., Кюркчиев С., Щерев А. Техника на магнитно клетъчно сепариране (MACS) оказва положителен ефект върху подвижността на сперматозоидите при мъже с астено-олиго-астенозооспермия // Репродуктивно здраве , 2011, 19, с 19No---No
44
статия
2011    Вълкова Л., Милачич Т., Баров Д., Антонова И., Бандрева Б., Тимева Т., Ганева Г., Андреева П., Юнакова М., Кюркчиев С., Щерев А. Преживяемост и клинични бременности след прилагане на витрификация на ембриони // Репродуктивно здраве, 2011, 19 , 18-19No---No
45
статия
2011    I.Bochev, L.Valkova, S.Kyurkchiev, A.Shterev. Freezing of endometrial stromal cells seems to impair their feeder cell potential in co-culture system: 13 International symposium of Immunology of reproduction, Varna, Bulgaria, 22-24 June ,2012. American Journal of Reproductive Immunology, vol.67, Issue supplement s 1, May 2012No---No
46
доклад
2011    И. Колева, Т.Милачич, П.Андреева, Г.Ганева, А.Щерев. Възрастово съотношение на жените за интраутеринна инсеминация преди и след въвеждане на „Фонд за асистирана репродукция”: 12 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 17-20 март 2011No---No
47
доклад
2011    П.Андреева, А.Щерев. Първа успешна бременност в България след хистероскопска Essure стерилизация и IVF: 12 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 17-20 март 2011No---No
48
доклад
2011    И.Бочев, С.Кюркчиев, А.Щерев. Техника на магнитно клетъчно сепариране (MACS) оказва положителен ефект върху подвижността на сперматозоидите при мъже с астено/олигоастенозооспермия: 12 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие,Боровец, 17-20 март 2011No---No
49
доклад
2011    Л.Вълкова, Т.Милачич, Д.Баров, И.Антонова, Б.Бандрева, Т.Тимева, Г.Ганева, П.Андреева, М.Юнакова, С.Кюркчиев, А.Щерев. Преживяемост и клинични бременности след прилагане на витрификация на ембриони: 12 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 17-20 март 2011No---No
50
доклад
2011    Т.Милачич, Л.Петкова, Т.Тимева, Д.Баров, А.Щерев. Влияние на различни фактори при ембриотрансфер върху успеваемостта при IVF циклите: 12ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Боровец, 17-20 март 2011No---No
51
доклад
2011    A.Shterev. Treatment of acne, hirsutism and alopecia: ESHRE campus 2011, Sofia, Bulgaria, 8-9 December 2011. What you always wanted to know about polycystic ovary syndrome?No---No
52
доклад
2011    I.Antonova, L.Veleva, L.Petkova, A.Shterev. Correlation of oocyte grande based on cytoplasmic density and elasticity with fertilization rate after ICSI: 27th Annual meeting of the ESHRE, Stockholm, Sweden, July 3-6 2011No---No
53
доклад
2011    P. Andreeva, I.Dimitrov, M.Konovalova, S.Kyurkchiev, A.Shterev. Methylenetetrahydrofolate reductase. C 677 T prolymorphisms do not affect ovarian activity: 27th Annual meeting of the ESHRE, Stockholm, Sweden, July 3-6, 2011No---No
54
доклад
2011    S.Kyurkchiev, D.Dyulgerova-Nikolova, T.Milachich, A.Shterev. Is the semen quality affected by stress on the day of oocyte pick up?: 27th Annual meeting of the ESHRE, Stockholm, Sweden, 3-6 July ,2011No---No
55
статия
2011    I. Bochev, P.Gavrilov, S.Kyurkchiev, A.Shterev. Sperm motility improvement after magnetic activated cell sorting in men with astheno/oligo-asthenozoospermia: 27th Annual meeting of the ESHRE, Stockholm,Sweden,3-6 July, 2011No---No
56
доклад
2010    А. Щерев.Алгоритъм за действие : Кръгла маса „Животозастрашаващи кръвотечения при фоликулярна пункция и раждане”. София, 15.декември 2010. No---No