www.btu.bg-Publications
Люба Цецкова Желева - докторант
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
доклад
2016    ПРИНОС НА ЕФМДР ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОР „РИБАРСТВО“ В БЪЛГАРИЯNo---No
2
доклад
2015    „ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА КАТО ФАКТОР ЗА ПРОМЕНИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ КЛИМАТ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО“РезюмеЦелта на доклада е да анализира възможностите поставени от реализирането на Общата селскостопанска политика /ОСП/ в България, както и инвестиционния климат и състоянието на аграрния сектор в страната. Изследват се и се анализират целите на ОСП и приложението им в земеделския сектор в страната. Разглежда се състоянието на сектора и неговото развитие в периода 2007-2012. Използват се официални статистически данни на МЗХ, БНБ и Световната банка.Ключови думи: цели на ОСП, развитие на аграрният сектор, инвестиционен климат, преки чуждестранни инвестиции /ПЧИ/No---No