www.btu.bg-Publications
Гл.ас. д-р Антония Събчева Илиева
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2008    С. Турманова, А. Димитрова, Л. Влаев, Сравнение на абсорбцията на вода и механичната зависимост на полипропеновите композити напълнени с оризови люспи, Polymer – Plastics Technology&Engineering, 47, 809-818, 2008.No--No
2
статия
2008    С. Турманова, А. Димитрова, Л. Влаев, Изучаване на полипропенови композити напълнени с оризови люспи, Технология основана на биосуровини, Oxidation & Communication, 31, № 2, 465-481, 2008.No--No
3
статия
2008    А. Димитрова, С. Турманова, Изучаване на полипропенови композити напълнени с биоорганични и неорганични пълнители, Годишник на Университет “Проф. д-р Ас. Златаров “ - Бургас, том XXXVII, 2008, 36 – 41.No--No
4
статия
2007    А. Димитрова, С. Гениева, Л. Влаев, Приложение на изоконверсионния метод в неизотермичната термогравиметрия, Годишник на Университет “Проф. д-р Ас. Златаров “ - Бургас, том XXXVI, 2007, стр. 7- 14.No--No
5
статия
2006    Л. Влаев, А. Димитрова, Използване на оризови люспи като изходен материал за получаване на високотехнологични материали, Годишник на Университет “Проф. д-р Ас. Златаров “ - Бургас, том XXXV, 2006, стр.18 -23.No--No