www.btu.bg-Publications
Гл. ас. д-р Сабина Недкова Георгиева
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2011    Оценка на екологичен риск в Черно Море- Национална кръгла маса „Морето – граница или врата”,05.12.2011, „Сдружение Черноморски Институт” и Колеж по туризъм Гр. БургасNo--No
2
статия
2011    Оценка и анализ на технологичен риск на пилотна инсталация в Университет «Проф. Д-р Асен Златаров» Буаргас, Академично списание «Управление и образование» том VII (3), 211-216, 2011;No--No