www.btu.bg-Publications
Доц. д-р Никола Димитров Николов
NoТипГодинаОписаниеSCOPUSAIDImpact factorSJRWeb Sciences
1
статия
2014    Николов Н., В. Белински В., П. Мандаджиева, Л. Атанасова, Влияние на водорода върху процеса на горене и емисиите при дизелови двигатели – част II, Национален военен университет “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, Университетска годишна научна конференция, Велико Търново, 3 - 4 юли, 2014.No--No
2
статия
2014    Белински В., П. Милушева-Мандаджиева, Н. Николов, Л. Атанасова, Влияние на водорода върху процеса на горене и емисиите при дизелови двигател – част I, Национален военен университет “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, Университетска годишна научна конференция, Велико Търново, 3 - 4 юли 2014.No--No
3
статия
2013    Милушева П., Н. Николов, Н. Иванов, Д. Дечев, Получаване на покрития от Cu върху полимерни материали чрез йонно разпрашване, Международна научна конференция Унитех `2013, Габрово, 22-23 ноември 2013.No--No
4
статия
2013    Николов Н., П. Милушева, Снап при специално движение на точка, НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, Университетска научна конференция, Велико Търново, 27-28 юни 2013. No--No
5
статия
2013    Милушева П., Н. Николов, Получаване на тънкослойни покрития от TiN чрез реактивно йонно разпрашване, НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, Университетска научна конференция, Велико Търново, 27-28 юни 2013.No--No
6
статия
2013    Милушева П., Н. Николов, Кракъл при специално движение на точка, НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, Университетска научна конференция, Велико Търново, 27-28 юни 2013.No--No
7
статия
2013    Милушева П., Н. Николов, Н. Иванов, Д. Дечев, Получаване на покрития от Cu върху полимерни материали чрез йонно разпрашване, Международна научна конференция Унитех `2013, Габрово, Сборник доклади, том ІІІ, 154-156.No--No
8
статия
2006    Милушева, П., Н. Николов, Н. Иванов, Д. Дечев, Получаване на Ni-Cr покрития върху полимерни подложки чрез постояннотоково магнетронно разпрашване, Tribological Journal BULTRIB, книжка №3, ISSN: 1313-9878.No--No
9
статия
2006    Nikolova, J.D., N.D. Nikolov, V. Mavrov, Ultrafiltration in tubular modules with rotating inserts, 12th International Congres of Chemical and Process Engineering CHISA, Praha, Czech Republic, P3. 48, [226].No--No
10
статия
2006    Nikolova Y. D., N. D. Nikolov, Design of a Module for Ultrafiltration with Turbulence Promotion, First International Congress on Mechanical and Electrical Engineering and Technology, Varna, procc., pр. 237 - 240.No--No
11
статия
2005    Н. Николов, Ускорение при специално движение на точка, Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, т. ХХХIV, кн.1, 121-126, 2005.No--No
12
статия
2003    Nikolova Y. D., N. D. Nikolov, Application of an Ultrafiltration Module with Screw Mixers, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, v.33, № 3, 2003, рp. 47 - 52.No--No
13
статия
2002    Nikolova Y. D., N. D. Nikolov, Design of a Module for Ultrafiltration with Turbulence Promotion, First International Congress on Mechanical and Electrical Engineering and Technology, 7 - 11.10.2002, Varna, procc., pp. 237 - 240.No--No
14
статия
2001    Nikolov N.D, Y.D. Nikolova, L. Bojinov, Ultrafiltration of lubricant emulsions, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, v.31, N 1, 2001, pp. 50 - 55.No--No
15
статия
2001    Nikolov N.D, Y.D. Nikolova, L. Bojinov, Ultrafiltration of oil emmulsions by pulsating pressure. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, v.31, N 2, 2001, pp. 23 -29.No--No
16
статия
2000    Nikolov N.D., Y.D. Nikolova, Pulse backwashing in ultrafiltration, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, v.30 (4), 2000, pp. 36 - 40.No--No
17
статия
1996    Nikolova Y. D., N.D. Nikolov and V. Mavrov, Ultrafiltration in tubular modules with rotating inserts, 12th International Congres of Chemical and Process Engineering CHISA’96, Praha, Czech Republic, 25-30 August 1996, P3.48, [226].No--No
18
статия
1993    M. A. Islam, N. D. Nikolov, J. D. Nikolova, An electrical model for the relaxation of streaming potential across a charged membrane, Journal of Membrane Science, 84, (1993), pp. 29 - 36.No--No
19
статия
1993    N.D. Nikolov, V. Mavrov, J.D. Nikolova, Ultrafiltration in tubular membrane under simultaneous action of pulsating pressures in permeate and feed solution. Journal of Membrane Science, 83, (1993), 167-172. No--No
20
статия
1992    M. A. Islam, N. D. Nikolov, Response of filled polyethylene membranes to the changes in the environmental conditions, Journal Appl. Polym. Sci. 45, (1992), pp. 1485-1490.No--No
21
статия
1992    V. Mavrov, N. D. Nikolov, M.A. Islam and J. D. Nikolova, An investigation on the configuration of inserts in tubular ultrafiltration module to control concentration polarization, Journal of Membrane Science, (1992) , 75, pp. 197-201.No--No