„Естетически и образователни проекции
на кинодидактиката“

ЕКИП

проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ръководител
проф. дин Диана Атанасова Радойнова У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
доц. дпн Елизавета Самойловна Капинова У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
доц. дпс.н Нели Колева У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
доц. д-р Елена Дичева У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
доц. д-р Елена Петкова У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
доц. д-р Асен Николов Кожухаров ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - Варна член
доц. д-р Пенка Кожухарова ШУ „Епископ Константин Преславски“ член
доц. д-р Антонета Буюклиева У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
гл. ас. д-р Марина Владева У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
гл. ас. д-р Дечко Игнатов У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
ас. Иван Соколов У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
гл. ас. д-р Детелин Костадинов член
проф. дпн Христо Кючуков Магдебург-Стендалски университет по приложни науки, Магдебург, Германия член
проф. Клаудия Майер-Хофер Университет в Дармщад - Германия член
дфн Кирил Чекалов Институт за световна литература към Руската академия на науките - ИМЛИ – РАН Москва член
дфн Мария Ненарокова Институт за световна литература към Руската академия на науките - ИМЛИ – РАН Москва член
д-р Елена Василиева Университет в Храдец Кралове - Чехия член
д-р Клеър Туплинг Университет в Дерби – Великобритания член
Радостина Василева Докторант - УНИбит член
Райна Калафачева – ПУПЧЕ 180 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Афродита Мутафова – ПУПЧЕ 177 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Христо Парасков – ПУПЧЕ 190в У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Тереза Александрова – ПУПЧЕ 179 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Деница Савова – ПНУП 1051 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Тихомира Михова – ПНУП 1079 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Габриела Василева – ПНУП 1077 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Петя Маджарова – ПНУП 1071 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Гергана Георгиева ПНУП 1054 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Яна Стоева – БФ №277 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Даниела Ангелова – БФ №285 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Лиляна Стоянова – ПНУП 1067 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Криси Стефанова – ПНУП 1076 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Диана Ковачева - ПНУП 1065 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Моника Тодорова - ПНУП 1060 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Иван Иванов ПНУП - 1078 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Ивелина Вардунска – ПНУП 1075 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Николета Недева – ПНУП - 1066 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Айше Осман – ПНУП 1070 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Николета Василева – ПНУП 1069 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Петя Карабинова – ПНУП 1068 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Мария Чорно – ПНУП 1059 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Гергана Вълканова – ПНУП 1052 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Силвия Петрова – СП-294 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Радка Црънкова – СП-293 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Мария Коларова – СП - 292 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Людмила Стоилова – СП-323 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Кристалина Хавсалиева – СП-327 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Живка Кирова – СП-325 У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас член
Пламена Йорданова – СП- У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас член
Недко Неделчев - ЕИЦ У-т „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас член


2. Работен план

ПЛАН-ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
ЕтапДейностиПродължителностI-ва
година
II-ра
година
III-та
година
Очаквани
резултати
от дейността
I Работа със студенти
1. Въвеждане на кинотетрадки 1 месецда--Проверка на интересите на студентите в областта на киноизкуството
2. Прожекции на филмипостояннадада-Чрез диагностични про- цедури се изследват наг- ласите на аудиторията
3. Анкетипостояннадада-Търси се обратна връзка по отношение на информираност за медиа- културни феномени
4. Писане на кинорецензии1 седмицада--Умения за интерпретати- вен анализ
II Научни публикации
1. В специализирани национални изданияпостояннадада-Научно израстване
2. Публикации в международни списанияпостояннадада-Акцентиране върху лични приноси по темата
III Участие в международни конференции
1. В Българияпостояннадада-Научно израстване
2. В чужбинапостояннадада-Международен трансфер на научна информация
Период на проекта: 18.05.2017 – 31.12.2018 г.

Галерия снимки

Последни събития

Работна среща

Контакти

Университет Проф. д-р Асен Златаров

Адрес: бул. проф. Яким Якимов 1, България
телефон: +359 885-236-757
E-mail: mtterzieva@gmail.com