Използвана литература

1. Гешев, А. и др.  2000. Статистика, Пловдив,.

2. Калинов, К. 2001. Статистически методи в поведенческите и социалните науки, Нов български университет. 

3. Лакюрски, А. 1999. Математико-статистически методи в психолого-педагогическите изследвания, Софттрейд.

4. Evans, J. 2001. Spreadsheets as a Tool for Teaching Simulation, INFORMS Transactions on Educations, ite.pubs.informs.org.

5. Freund, J., F. Williams, B. Perles. 1998. Elementary Business Statistics. The Modern Approach, Prentice-Hall International Inc.

6. Myerson, R. Probability Models for Economic Decisions, 2005.

Използвани материали от следните сайтовe: 


1. http://allpsych.com/stats/index.html

2. http://vertex42.com/

3. http://home.uchicago.edu/ ~rmyerson/addins.htm /

4. http://home.ubalt.edu/ ntsbarsh/excel/excel.htm#rdesstst

5. http://deakin.edu.au/~rodneyc/XLStatistics