Тестове по математическа статистика

1. Тест 1 

2. Тест 2

3. Тест 3

Задачи за проверки на хипотези 


1. Задача 1

2. Задача 2

3. Задача 3

4. Задача 4

5. Задача  5

6. Задача 6